Құжаттардың үлгісі

Арыз

 

     ________________________Тіркеуші

органның атауы

Заңды тұлғаны, филиалды (өкілеттікті) мемлекеттік (есептік) тіркеуден өткізу жайлы

АРЫЗ

 1. Ұйымның түрі (тиісті орында көрсетіңіз х)

1) заңды тұлға _________ 2) филиал ________

3) өкілеттік _________

 1. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілеттіктің) атауы.

__________________________________________________________________________

 1. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілеттіктің) құрамында шетелдік инвесторлардың қатысуы (тиісті орында көрсетіңіз х)

1) иа _____________ 2) жоқ __________________

 1. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілеттіктің) мекен жайы

Адрестің регистрациялық  коды: ____________________ Пошта индексі: ___________

Облыс __________________________ Қала, аудан ___________________________

Ауылдық округ, қалалық аудан: ______________________________________________

Село, қыстақ _____________________________________________________________

Елді мекеннің бөлігі (көше, даңғыл және т. б.):_______________________________

Үйдің нөмірі _______________, ғимарат: __________________________

Телефон нөмірі: __________________ Электрондық поштасы:_______

 1. Жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ______________________________________

ЖСН________________________,

 1. Құрылтайшылардың құрамы және саны (тиісті орында көрсетіңіз х, саны цифрмен):

1)заңды тұлға  _____________ 2) жеке тұлға _________________________

Заңды тұлғаның аты____________________________________________

БИН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елдің коды (шетелдік тұлға үшін)

_____________________________________________________________________

Жарғылық капиталдағы үлесі % ________ Үлестік сомасы (мың теңге) _________________

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  ____________________________________

ЖСН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елдің коды (шетелдік тұлға үшін)

__________________________________________________________________________

Жарғылық капиталдағы үлесі % ________ Үлестік сомасы (мың теңге) _________________

Егер құрылтайшылар біреуден көп болса, олар жайлы деректер: Т.А.Ә. (бар болса).,

ЖСН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елдің коды (шетелдік тұлға үшін),

атауы, БИН, салықтық тіркеу нөмірінің аналогы немесе елдің коды (шетелдік тұлға үшін), сонымен бірге жарғылық капиталдағы пайыздық және ақшалай үлесі арызға бөлек парақта  қосып беріледі.

7.Негізгі айналысатын экономикалық қызметінің кодын көрсетіңіз:  _____________________

 1. Қосымша құн төлеуші (НДС) ретінде тіркелу (тиісті орында көрсетіңіз х):

1) иа__________________ 2) жоқ________________________________

 1. Жарғылық капиталдың мөлшері __________________________________
 2. Филиалды (өкілеттікті) құрушы заңды тұлға жайлы деректер

Заңды тұлға (резидент емес)

Атауы _____________________________________________________________

БИН, (егер жоқ болса салықтық тіркеу нөмірінің аналогын немесе елдің коды)  __________

 1. Шамамен жұмыс істеушілердің саны ________________________
 2. Іскерліктің қандай түрімен айналысатын болады (тиісті орында көрсетіңіз х):

1) орташа іскерлік субъектісі  _____________________________________

2)ірі бизнес субъектісі  _________________________________________________

 1. Заңды тұлғаны құрудың алдында жасалынады (тиісті орында көрсетіңіз х)

1) қайта ұйымдастыру __________________ 2) қосылу ______________________________

3) бөлініп шығу _______________________ 4) бөліну__________________________

________________________ «____» ________________ 20_ жыл

Арызға қосып тігілді:___________________________________________________

__________________________________________________________________________
Т.А.Ә. (бар болса) және арыз иесінің қолы

2) Арызға қоса тігілген құжаттар

Қоғамдық бірлестікті есептік тіркеуге тұрғызу үшін ұсынылатын құжаттардың тізімі:

құрылтайшылардың съезінде (конференция, жиналыс) қабылданған жарғы;

жарғыны қабылдаған құрылтай съездің (конференция, жиналыс) төрағасы мен хатшысы қол қойған хаттамасы;

қоғамдық бірлестікті құрушы ынталы азаматтардың тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, күні, айы, ЖСН, мекен жайы, үйі мен қызмет телефоны, жеке қолы көрсетілген тізімі;

заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілеттіктерді мемлекеттік және есептік тіркеуден өткізу үшін бюджетке төленетін төлемді төлегенін растайтын квитанция немесе басқа құжат;

заңды тұлғаның орналасатын жері туралы құжат

 1. Қор:

жарғы;

құрылтайшылардың келісім-шарты (егер құрылтайшылар біреуден көп болса);

өкілетті органның жарғыны бекіту жайлы шешімі;

коллегиялық органның  (қамқоршылар кеңесінің) атқарушы органды тағайындау жайлы шешімі;

филиалдар мен өкілеттіктерді мемлекеттік және есептік тіркеуден өткізу үшін бюджетке төленетін төлемді төлегенін растайтын квитанция немесе басқа құжат;

Заңды тұлғаның орналасатын жері туралы құжат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «________________»

қоғамдық қорының құрылтай жиналысының № 1 ХАТТАМАСЫ

 

 Алматы қ. «__» __________20 __ ж.

Қордың атауы: Қоғамдық қор «_____________» (бұдан соң — Қор)

Өткізілген жері:  Алматы қ.,  _________________, көшесі,  ___үй.

Қатысқан  Қордың құрылтайшылары:

 1. ТАӘ.
 2. ТАӘ.
 3. ТАӘ.

Жиналыстың төрағасы болып сайланды ТАӘ

Жиналыстың хатшысы болып сайланды ТАӘ

Төрағалық етуші Жиналысқа Қордың құрылтайшылары түгел қатысып отыр деп хабарлады.

Төрағалық етуші мынадай күн тәртібін ұсынды:

Күн тәртібі:

 1. Қорды құру жайлы.
 2. Қордың атқаратын қызметінің негізгі бағыттары жайлы.
 3. Қордың жарғысын бекіту.
 4. Келісім-шартқа отыру.
 5. Қордың ақылдастар (қамқоршылар) кеңесін жасақтау.
 6. Қорды ҚР-ң әділет органдарында тіркеу.
 7. Қордың заңды мекен жайы туралы

Қабылданды: бір ауыздан

Келісті:: Күн тәртібі қабылдансын.

 1. Бірінші мәселе бойынша төрағалық етуші сөйлеп Қор құру жайлы шешім қабылдауды ұсынды.

Дауысқа салды:     бір ауыздан

КЕЛІСТІ: «_______» қоғамдық қоры құрылсын

 1. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөйлеген төрағалық етуші Қордың атқаратын негізгі бағыттарын анықтап алуды ұсынып келесі бағыттарды талқылауға қойды:

Дауысқа салды: бір ауыздан

ШЕШТІ: Қордың атқаратын негізгі бағыттары болып саналсын:

 1. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша сөйлеген төрағасы құрылтай жиналысына ұсынылған Қордың жарғысын бекітуді ұсында.

ДАУЫСҚА САЛДЫ: бір ауыздан

ШЕШТІ: Қордың жарғысы бекітілсін

 1. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша сөйлеген Төрағасы құрылтайдың келісім-шартына отыруды ұсынды.

ДАУЫҚА САЛДЫ: бір ауыздан

ШЕШТІ: құрылтайдың келісім-шартына қол қойылсын.

 1. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша төраға сөйлеп Қамқоршы кеңестің құрамын мына құрамда жасақтауды ұсынды:

1) ТАӘ

2) ТАӘ

3) ТАӘ

4) ТАӘ.

5) ТАӘ.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  тізім бойынша бір ауыздан

ШЕШТІ: Қамқоршы кеңес мына құрамда жасақталсын:

1) ТАӘ.

2) ТАӘ.

3) ТАӘ.

4) ТАӘ.

5) ТАӘ.

 1. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша сөйлеген төрағалық етуші Қорды ҚР әділет органдарында тіркеуді ұсынды. …………… (аты жөні, тегі) Қорды тіркеу барысында өкілетті өкіл болып тағайындалсын, әділет органдарында Қорды тіркеу жұмыстары оған тапсырылсын.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ:

1) Қор ҚР әділет органдарында тіркелінсін.

2) ……………..(ТАӘ) Қордың тіркеу процесі кезіндегі өкілі болып тағайындалсын, оған Қорды әділет органдарында тіркеу жүктелсін.

 1. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша Төраға етуші сөйлеп Қордың мына мекен жайын белгілеуді ұсынды: Қазақстан Республикасы ___________________________

ДАУЫСҚА САЛДЫ: бір ауыздан

ШЕШТІ: Қордың мекен жайы мына адресте болсын: Қазақстан Республикасы, ____________________

Құрылтай жиналыс мынадай шешімдерді қабылдады:

 1. «___________» Қоғамдық Қоры құрылсын

2.Қордың негізгі қызмет бағыттары болып мыналар саналсын: ___________________________

 1. Қордың жарғысы бекітілсін
 2. Құрылтайшылардың келісім-шарты қабылдансын;
 3. Қордың Қамқоршылар кеңесі мына құрамда жасақталсын: ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ.
 4. Қор ҚР әділет органдарында тіркелсін.
 5. ……………….. (ТАӘ) Қорды тіркеу процесінде өкілетті өкіл болып тағайындалсын және оған Қорды әділет органдарында тіркеу тапсырылсын.
 6. Қордың орналасу мекен жайы болып мына адрес саналсын: Қазақстан Республикасы, __________________________________________

Осымен Жиналыс жабық деп жарияланды.

ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР:

ТАӘ.

ТАӘ.

ТАӘ.

№ 2 қосымша

                                                                  Үлгі


ҚҰРЫЛТАЙШЫНЫҢ  (ұйымның атауы)

№  ШЕШІМІ

 

____________қаласы  «___ » _______________20 __ж.

Мен, ТАӘ — құрылтайшы (ұйымның атауы)

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ……………. Қоғамдық Қоры құрылсын;
 2. Қоғамдық Қордың қызметінің негізгі бағыттары мыналар болсын: ______________________;
 3. Қордың жарғысы бекітілсін;
 4. Қордың Қамқоршылар кеңесі мына құрамда жасақталсын: ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ.;
 5. ҚР әділет органдарында Қор тіркетілсін;
 6. Тіркеу процесінде Қордың өкілетті өкілі болып ……….ТАӘ тағайындалсын, оған Қорды әділет органдарында тіркеу жүктелсін;
 7. Қордың мекен жайы мына адрес болсын: Қазақстан Республикасы,________________________________.

Құрылтайшының қолы_________________________ТАӘ

 

№ 3 Қосымша

Үлгі

 


«_____________» Қоғамдық Қорының Қамқоршылар кеңесінің мәжілісінің № 1 ХАТТАМАСЫ

 

 Алматы қ. «____ » _____ 20___ ж.

 

ҚОРДЫҢ  ТОЛЫҚ АТАУЫ:  «_________________» Қоғамдық Қоры

Қордың мекен жайы: Алматы қ.,  ________________көшесі,  _____үй.

Мәжіліс өткен жер: Алматы қ.,  ______________көшесі, _____үй.

Қордың Қамқоршылар кеңесінің мүшелері қатысты:

 1. ТАӘ
 2. ТАӘ
 3. ТАӘ
 4. ТАӘ
 5. ТАӘ

Қордың Қамқоршылар кеңесінің төрағасы болып  …………..ТАӘ сайланды.

Қордың Қамқоршылар кеңесінің төрағасының орынбасары болып ……….ТАӘ сайланды.

Қордың Қамқоршылар кеңесінің Хатшысы болып ………..ТАӘ сайланды.

Күн тәртібі:

 1. Қордың директорын сайлау туралы.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сөйлеген Төрағасы Қордың директорлығына азамат ……………..ТАӘ ұсынды.

ШЕШТІ: бір ауыздан

ШЕШТІ :

Қордың директоры болып  ……………….ТАӘ тағайындалсын.

Қамқоршылар кеңесінің төрағасы (ТАӘ) ____________________________________

Қамқоршылар кеңесінің Төрағасының орынбасары (ТАӘ) ________________________

Қамқоршылар кеңесінің хатшысы (ТАӘ) _______________________________________

Қамқоршылар кеңесінің мүшесі  (ТАӘ)____________________________________________

Қамқоршылар кеңесінің мүшесі  (ТАӘ)____________________________________________

4 Қосымша

Үлгі


«__________» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ ҚҰРЫЛТАЙ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ № 1 ХАТТАМАСЫ

 

Алматы қ. «__»___________20__ж.

ҚР азаматтары болып табылатын ынталы азаматтар қатысты:

 1. ТАӘ
 2. ТАӘ.
 3. ТАӘ
 4. ТАӘ
 5. ТАӘ
 6. ТАӘ
 7. ТАӘ
 8. ТАӘ
 9. ТАӘ
 10. ТАӘ

Бірлестіктің атауы: «________________»  Қоғамдық бірлестігі (әрі қарай бірлестік)

Өткен орны: __________________________

Жиналыстың төрағасы болып  ………. ТАӘ сайланды

Жиналыстың хатшысы болып ……………….ТАӘ сайланды.

Жиналысқа төраға етуші Құрылтай жиналысына Бірлестіктің барлық ынталы азаматтары қатысып отыр деп хабарлады.

Төраға етуші мынадай күн тәртібін ұсынды:

КҮН ТӘРТІБІ:

 1. Бірлестік құру жөнінде шешім қабылдау.
 2. Бірлестіктің жарғысын қабылдау.
 3. Бірлестіктің басқару органдарын жасақтау.
 4. Бірлестікті ҚР әділет органдарында тіркеу жайлы. Тіркеу барысында Бірлестіктің атынан уәкіл болатын адамдарды тағайындау.
 5. Бірлестіктің отыратын орнын белгілеу жайлы.

ДАУЫСҚА САЛДЫ: бір ауыздан

ШЕШТІ: Күн тәртібі қабылдансын.

 1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша төрағалық етуші сөйлеп Бірлестікті құру жөнінде шешім шығаруды ұсынды.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ:  «_______________________» Қоғамдық Бірлестігі құрылсын

 1. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Төрағалық етуші сөйлеп Бірлестіктің құрылтайшылар жиналысы дайындаған Бірлестіктің жарғысын қабылдауды ұсынды.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ: Бірлестіктің жарғысы қабылдансын

 1. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша төрағалық етуші сөйлеп Бірлестіктің басқару органдарын келесі тәртіпте жасақталсын деді:

1) Бірлестіктің  басқару органдарының атқарушылық функцияларын Бірлестіктің директоры жеке бір өзі атқаратын болсын.

ДАУЫСҚА САЛДЫ: бір ауыздан

ШЕШТІ: Бірлестіктің басқару органдарының атқарушылық функцияларын түгелімен бірлестіктің директоры жеке дара басқаратын болсын.

2) Бірлестіктің директоры болып ………ТАӘ сайлансын, ………….ТАӘ Бірлестіктің директорының орынбасары болып ……………. ТАӘ тағайындалсын.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан.

ШЕШТІ: Бірлестіктің директоры болып  ……. ТАӘ сайлансын, Бірлестіктің директорының орынбасарлығына  …….. ТАӘ тағайындалсын.  

3) Бірлестіктің бақылау органы (ревизиялық комиссия) құрамы үш адамнан жасақталсын.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ: Бірлестіктің бақылау органы (ревизиялық комиссия) құрамы үш адамнан жасақталсын.

4) Ревизия комиссиясының құрамына сайлансын: ТАӘ; ТАӘ, ТАӘ.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ: Ревизиялық комиссияның құрамына сайлансын: ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ.

 1. Төрағалық етуші Бірлестікті тіркеуді ҚР Әділет органдарында жүргізуді ұсынды. Бірлестікті тіркеу жүргізу кезінде Бірлестіктің өкілетті өкілі ретінде …………….ТАӘ тағайындалсын және оған Бірлестіктің құрылтай құжаттарына қол қойып Бірлестікті әділет органдарында тіркейтін болсын.

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ:

1) Бірлестікті тіркеу ҚР әділет органдарында жүргізілсін.

2) ……………….ТАӘ Бірлестіктің өкілетті өкілі етіп тағайындап, Бірлестіктің барлық құрылтай құжаттарына қол қойып Бірлестікті әділет органдарында тіркеу жүктелсін.

 1. Төрағалық етуші Бірлестіктің мекен жай орыны етіп мына адресті ұсынды: Қазақстан республикасы , ____________________________________

ДАУЫСҚА САЛДЫ:  бір ауыздан

ШЕШТІ: Бірлестіктің мекен жайы болып мына адрес бекітілсін: Қазақстан Республикасы _____________________________________________

Бірлестіктің Құрылтай жиналысы мынадай ШЕШІМ қабалдады:

 1. «___________» Қоғамдық Бірлестігі құрылсын;
 2. Бірлестіктің жарғысы қабылдансын;
 3. Бірлестіктің басқару органдарының барлық атқару функцияларын жеке дара Бірлестіктің Директоры атқаратын болсын деп шешілсін;
 4. Бірлестіктің директоры болып …….. ТАӘ сайланып тағайындалсын, Бірлестіктің Директорының орынбасары болып …….. ТАӘ сайланып тағайындалсын.
 5. Бірлестіктің бақылау органы — ревизиялық комиссия құрамы үш адамнан болып жасақталсын;
 6. ревизиялық комиссияның құрамына мына адамдар сайлансын: ТАӘ, ТАӘ, ТАӘ;
 7. Бірлестікті тіркеу ҚР әділет органдарында жүргізілсін;
 8. ………………ТАӘ тіркеу процесі барысында Бірлестіктің өкілетті өкілі болып тағайындалсын, оған Бірлестіктің құрылтай құжаттарына қол қойып Бірлестікті әділет органдарында тіркеу жүктелсін;
 9. Бірлестіктің мекен жайы болып келесі адрес бекітілсін: Қазақстан Республикасы_______________________

Осымен Жиналыс аяқталды.

Жиналыс төрағасы   ТАӘ 

Жиналыс Хатшысы   ТАӘ

Қоғамдық Бірлестікті құрушы ынталы азаматтардың тізімі

Т. А. Ә. Туған жылы, айы, күні  ЖСН Мекен жайы телефон қолы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spread the love

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.